Afnameplicht

Afnameplicht

Op deze pagina vindt u informatie over de wettelijke en contractuele afnameplicht.

Wat houdt de afnameplicht in?

Bepaalde diensten en instanties zijn conform artikel 28 Wbtv verplicht om in straf- en vreemdelingenzaken tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten.

Lees meer

Wie handhaaft de afnameplicht?

Naleving van de afnameplicht is een belangrijk instrument om de doelstellingen van de Wbtv te realiseren. In het verlengde daarvan is voor steeds meer instanties ook verplichte inzet van be√ędigde tolken en vertalers ingericht. Wie ziet erop toe dat die verplichtingen worden nageleefd?

Lees meer

Voor wie geldt de afnameplicht?

Hier leest u welke afnemers verplicht zijn om in straf- en vreemdelingenzaken tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten.

Lees meer

Vragen naleving afnameplicht

Met dit formulier kunt u vragen stellen over naleving van de afnameplicht door een instantie met een wettelijke of contractuele afnameplicht.

Lees meer