Wat houdt de afnameplicht in?

Het is van belang dat goed gekwalificeerde en integere tolken en vertalers worden ingezet. Bepaalde afnemers hebben daarom conform artikel 28 Wbtv een afnameplicht.

 

De volgende afnemers zijn verplicht om in straf- en vreemdelingenzaken in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten:

 

  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
  • de tot de rechterlijke macht behorende gerechten;
  • het Openbaar Ministerie;
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
  • de politie;
  • de Koninklijke Marechaussee.
  • de bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
  • Vluchtelingenwerk Nederland;
  • de Dienst Justitiële Inrichtingen;
  • advocaten, voor zover in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.

 

Personen die werkzaam zijn bij deze instanties kunnen bij Bureau Wbtv een inlogcode aanvragen waarmee zij op een beveiligde manier kunnen zoeken in het Rbtv en eventueel in de Uitwijklijst. Het zoeken nadat is ingelogd levert altijd de meest complete gegevens op, want de beperkingen die ten aanzien van de openbare benadering gelden, zijn niet van toepassing op de beveiligde benadering.

 

De mogelijkheid is juridisch open gelaten om de afnameplicht uit te breiden met meer organisaties.