Vragen over naleving afnameplicht

Ondanks de herhaalde oproepen om mogelijke misstanden te melden, heeft Bureau Wbtv de afgelopen jaren slechts een zeer beperkt aantal concrete klachten ontvangen. Veel geuite zorgen bleken over andere onderwerpen te gaan, zoals vergoedingen, fictieve dienstverbanden (VAR), het verplicht aanleveren van een Verklaring omtrent het gedrag, verdeling van opdrachten, betalen van reistijden, enzovoort.

 

Een aantal klachten ging echter over de wettelijke of contractuele afnameplicht. Enkele keren moesten de betrokken instanties ook wel degelijk erkennen dat ten onrechte geen beëdigde tolk of vertaler was ingezet. Maar meestal bleken andere omstandigheden te spelen:

 

  • De gewraakte tolkdienst voor de rechtbank betrof geen straf- of vreemdelingenzaak;
  • Een niet-beëdigde tolk werd in het kader van rechtsbijstand niet door een bemiddelingsbureau, maar rechtstreeks door een advocaat opgeroepen en betaald;
  • Er was sprake van spoed (dat is volgens de wet een reden tot afwijking);
  • Een dienst viel onder een ander regime (contract) zonder afnameplicht, maar werd bemiddeld door een bureau dat voor andere contracten wél een afnameplicht kent;
  • Voor tolk- of vertaaldiensten gelden naast Rbtv-afname andere zwaarwegende eisen uit een contract;
  • De opdracht bleek om een talencombinatie te gaan, waarvoor geen beëdigde tolken beschikbaar waren.

 

Hier vindt u een formulier waarmee u vragen kunt stellen over de naleving van de afnameplicht door een instantie met een wettelijke  of contractuele afnameplicht.

 

Wij zullen alle vragen proberen te beantwoorden door onderzoek te doen bij de betreffende opdrachtgever. Voorwaarde is dat een signaal controleerbaar en dus concreet is. Om een vermeende afwijking te kunnen onderzoeken, hebben we een aantal gegevens van u nodig over de situatie waarop uw vraag betrekking heeft. 

 

U kunt dit anoniem doen, tenzij u een terugkoppeling wenst of uitdrukkelijk toestemming geeft uw identiteit bekend te maken.