Talenlijst

De talenlijst is dus geen uitputtende taalkundige lijst (zoals de Ethnologue), maar een praktische lijst. Het doel daarvan is dat een afnemer de juiste tolk of vertaler op de juiste plaats inzet.


Hier vindt u de volledige talenlijst (opent in Excel)


Alternatieve taalbenaming

Daar waar talen onder meerdere namen bekend staan, noemt de lijst een alternatieve benaming.


Afnameplicht

Voor het beheer van het Register be√ędigde tolken en vertalers is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over taalbenamingen. In de Wet be√ędigde tolken en vertalers is een afnameplicht opgenomen voor opdrachtgevers binnen justitiedomein, waaraan men niet gebonden is als er in een bron- of doeltaal geen tolk of vertaler beschikbaar is in het Rbtv. Misverstanden over een taalbenaming mogen hierbij niet tot een verkeerde inzet leiden.