Tolken in de toekomst: kansen voor de markt en ontzorgen van afnemers

Dit bericht is afkomstig van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Programma Tolken in de Toekomst.

 

Tolken zijn een essentiële schakel in gesprekssituaties binnen de overheid. Zij zorgen ervoor dat de taal geen barrière vormt. Met de inzet van kwalitatief goede tolken zorgen we ervoor dat men elkaar in belangrijke situaties over en weer goed begrijpt zodat procedures zorgvuldig en vlot kunnen verlopen. De afgelopen jaren is telkens duidelijker geworden dat het vakgebied van tolken en vertalers aan allerlei ontwikkelingen onderhevig is. Hierdoor is het extra belangrijk dat de overheid zicht heeft op innovaties en weet welke behoeften de verschillende afnemers hebben. Vanuit de overheid is vertrouwen in de kwaliteit en integriteit van tolken daarnaast erg belangrijk. 

 

Op 1 april 2017 is het Programma Tolken in de Toekomst van start gegaan binnen het ministerie van Veiligheid & Justitie. Langs de drie aandachtsgebieden inzet, inkoop en kwaliteit/integriteit wordt gewerkt aan concrete verbetervoorstellen en vernieuwing. Het beroepsregister wordt aangepast en er wordt een marktvisie ontwikkeld die de Rijksoverheid in staat stelt als kostenbewuste en professionele opdrachtgever op te treden en een helder speelveld te creëren voor de markt voor tolkdiensten.

 

Mocht u mee willen denken en werken, neem dan contact op via tolkenindetoekomst@minvenj.nl. Wij houden u dan op de hoogte over de voortgang van het programma, over workshops en bijeenkomsten. Als u interesse heeft kunt u als klankbord fungeren. Hiervoor ontvangt u bijvoorbeeld enquêtes en/of vragenlijsten.