Wetten, regelingen en besluiten

Hieronder vindt u de Wbtv en onderliggende regelingen en besluiten.

 

Wbtv en inschrijfvoorwaarden


Specialisatie

 

Verlenging inschrijving en permanente educatie

 

Taal-, tolk- en vertaaltoetsen

 

Adviescommissie Talen Wbtv en besluitvorming rond talen

Voor de meest actuele versie van de Wbtv verwijzen wij u naar www.overheid.nl