Wetten, regelingen en besluiten

Hieronder vindt u de Wbtv en onderliggende regelingen en besluiten.
 

Voor de meest actuele versie van de Wbtv verwijzen wij u naar www.overheid.nl

 

Programma Tolken in de Toekomst

Dit jaar implementeren we de resultaten uit het programma ‘Tolken in de Toekomst’. Hierdoor veranderen de inschrijfvoorwaarden voor tolken in het Rbtv op een aantal punten. Hiervoor zijn in samenwerking met instanties uit het werkveld onderstaande nieuwe beleidskaders geschreven.

Let op: Deze kaders zijn onder voorbehoud van de vaststelling van de definitieve tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur en het advies van het Kwaliteitsinstituut (het beleidsmatig adviesorgaan van Bureau Wbtv)