Register, afnameplicht en Uitwijklijst

Rbtv

Alle beëdigde tolken en beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen personen die in het Rbtv staan, zijn bevoegd om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigde vertaler te werken. Dat betekent dat alleen tolken en vertalers die in het register staan én beëdigd zijn, gewaarmerkte vertalingen mogen maken of werkzaamheden als beëdigd tolk mogen uitvoeren. Tolken en vertalers die zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.

 

Afnameplicht

Deze afnemers zijn verplicht (artikel 28 Wbtv) om in straf- en vreemdelingenzaken in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten:

 ·         Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

 ·         tot de rechterlijke macht behorende gerechten;

 ·         Openbaar Ministerie;

 ·         Immigratie- en Naturalisatiedienst;

 ·         politie;

 ·         Koninklijke Marechaussee;

 ·         bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in
           artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

 ·         Vluchtelingenwerk Nederland;

 ·         Dienst Justitiële Inrichtingen;

 ·         advocaten, voor zover in het kader van de verlening van gesubsidieerde 
           rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.


Personen die werkzaam zijn bij deze instanties kunnen bij Bureau Wbtv een inlogcode aanvragen waarmee zij in een beveiligd deel van het Rbtv en de Uitwijklijst kunnen zoeken. Het zoeken nadat u bent ingelogd levert altijd de meest complete gegevens op. Dit komt omdat de beperkingen die voor de openbare benadering gelden, niet van toepassing zijn op de beveiligde benadering.

 

Uitwijklijst

Kunt u in het Rbtv geen beëdigde tolk of beëdigde vertaler vinden? Dan kunt u de Uitwijklijst raadplegen. Tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan zijn niet beëdigd, maar voldoen wel aan bijna dezelfde voorwaarden zoals die gelden voor het register. Er is één groot verschil: tolken en vertalers op de Uitwijklijst kunnen niet aantonen dat ze de taal waarmee ze werken, op het vereiste niveau beheersen. De reden: er is voor die taal geen opleiding of toets beschikbaar. Voor de Uitwijklijst geldt geen wettelijke afnameplicht.

 

Het Rbtv en de Uitwijklijst zijn er voor iedereen die op zoek is naar een (beëdigde) tolk of vertaler. Bureau Wbtv beheert zowel het Rbtv als de Uitwijklijst.