Een tolk of vertaler zoeken


In het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) kunt u zoeken naar een (beëdigde) tolk of een (beëdigde) vertaler. Dat kan op twee manieren: openbaar of via een beveiligde inlog (alleen voor opdrachtgevers en intermediairs van tolk- en vertaaldiensten die hier recht op hebben).

 

Openbaar zoeken in het register

In het openbare Rbtv kan iedereen zelf een (beëdigde) tolk of (beëdigde) vertaler zoeken. Klik op onderstaande link om het openbaar Rbtv te raadplegen.
 

 

Beveiligde inlog/intermediairsportaal

Bent u werkzaam bij een organisatie met een wettelijke afnameplicht of zet u als intermediair tolken en vertalers in voor de overheid? Dan heeft u toegang tot het intermediairsportaal. Dit is een beveiligde omgeving waarin u de meest uitgebreide informatie ziet over in het Rbtv ingeschreven tolken en vertalers. Klik op onderstaande link om in te loggen. U komt eerst op het portaal van de Raad voor Rechtsbijstand. Vervolgens kiest u voor ‘inloggen met eHerkenning’.

 

NB: Het intermediairsportaal vervangt het besloten Rbtv dat opdrachtgevers met een afnameplicht tot 27 maart 2021 via een inlogaccount konden raadplegen. Het besloten Rbtv is met de komst van dit intermediairsportaal komen te vervallen. Ook zij kunnen dit portaal raadplegen met eHerkenning.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact op met Bureau Wbtv via infowbtv@rvr.org of 088-7871920.