Openbaar zoeken in het Rbtv

Zoekmogelijkheden

U kunt in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) zoeken op naam, talen, Wbtv-nummer, specialisatie en postcode. Meer zoekcriteria zijn mogelijk via de 'Uitgebreide zoekfunctie'.

 

Tolken of vertalen?

Tolken = mondeling (gesproken woord of gebaren)
Vertalen = schriftelijk (geschreven woord)

 

Twee taalniveaus voor tolken

Binnen het Rbtv onderscheiden we voor tolken twee taalniveaus: C1-niveau en B2-niveau. Door technische beperkingen spreken we tijdelijk van niveau 1 en niveau 2.
Zoekt u een tolk op C1-niveau? Kies dan voor 'Register niveau 1'. Zoekt u een tolk op B2-niveau? Kies dan voor 'Register niveau 2'.
Vertalers zijn in het Rbtv alleen op C1-niveau beschikbaar.

 

Afnameplicht

Kunt u in het Rbtv geen beëdigde tolk of beëdigde vertaler vinden? Dan kunt u de Uitwijklijst raadplegen door in het veld 'Zoeken in' te kiezen voor 'Uitwijklijst'.

Let op: bepaalde afnemers zijn wettelijk verplicht om in straf- en vreemdelingenzaken tolken uit het Rbtv op C1-niveau in te zetten.

Klik hier voor meer informatie over het Rbtv, de afnameplicht en de Uitwijklijst.