Openbaar zoeken in het register

In het openbare Rbtv kan iedereen zelf een (be√ędigde) tolk of (be√ędigde) vertaler zoeken. Klik op onderstaande link om het openbaar Rbtv te raadplegen.