Waarom voor een registertolk of -vertaler kiezen?

Het Rbtv staat voor integriteit en kwaliteit. Hieronder leest u wat de voordelen van het Rbtv voor u als afnemer zijn.

 

Voordelen van een registertolk of -vertaler

  • Onafhankelijke personen beoordelen alle verzoeken tot inschrijving op uniforme wijze (aan de hand van vastgestelde criteria);
  • de inschrijfvoorwaarden zijn uitgewerkt en gepubliceerd en daardoor duidelijk en transparant;
  • alle ingeschreven tolken en vertalers hebben een Verklaring omtrent het gedrag aangeleverd;
  • alle ingeschreven tolken en vertalers hebben een eed of belofte afgelegd;
  • alle ingeschreven tolken en vertalers moeten zich aan de Gedragscode Wbtv houden, die als referentiekader voor de beoordeling van gedrag dient;
  • een onafhankelijke adviescommissie behandelt ingediende klachten zorgvuldig;
  • Bureau Wbtv gebruikt een uniforme, herkenbare en betrouwbare taallijst;
  • de gegevens die het Rbtv bevat over tolken en vertalers zijn altijd up-to-date;
  • het Rbtv biedt u de mogelijkheid om te zoeken op specialisaties en andere zoekcriteria.


Wettelijke afnameplicht
Buiten het feit dat het Rbtv veel voordelen biedt, hebben bepaalde afnemers van tolk- en vertaaldiensten een afnameplicht (artikel 28 Wbtv). Voor de Uitwijklijst geldt de wettelijke afnameplicht niet. De Uitwijklijst is een extra service die wij bieden aan opdrachtgevers. U leest hier meer over de wettelijke afnameplicht.

 

Contractuele afnameplicht
Bepaalde bemiddelingsbureaus (Livewords en TVcN) hebben een contract met de Raad voor Rechtsbijstand. Hierin staat dat zij in eerste instantie tolken en vertalers uit het Rbtv moeten inzetten. Als dat niet lukt, moeten zij de Uitwijklijst raadplegen. Pas als er geen geschikte tolk of vertaler uit het register of de Uitwijklijst beschikbaar is, mag het bemiddelingsbureau een andere tolk of vertaler inschakelen. Het bemiddelingsbureau moet in dat geval schriftelijk motiveren waarom hij geen tolk of vertaler uit het Rbtv of de Uitwijklijst heeft ingezet. Ook leveren Livewords en TVcN rapportages aan over de inzet van registertolken en -vertalers.