Klachten over (beëdigde) tolken en vertalers

Klachten over (beëdigde) tolken en vertalers

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een (beëdigde) tolk of vertaler? Dan kunt u een klacht indienen.

De klachtenprocedure

Hier leest u wie een klacht kan indienen, hoe u een klacht kunt indienen en wat de procedure is.

Lees meer

Klachtenanalyse

In deze klachtenanalyse kunt u zien hoe de Klachtencommissie bepaalde gedragingen heeft beoordeeld.

Lees meer

Gedragscode Wbtv

De Klachtencommissie Wbtv hanteert de Gedragscode als uitgangspunt bij klachten over tolken en vertalers.

Lees meer

Reglement

Hier vindt u het reglement van de Klachtencommissie met daarin informatie over de taken en bevoegdheden, samenstelling en procedure.

Lees meer