Klachten over (beëdigde) tolken en vertalers

Klachten over (beëdigde) tolken en vertalers

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een (beëdigde) tolk of vertaler? Dan kunt u een klacht indienen.

Lees meer

Gedragscode Wbtv

De Klachtencommissie Wbtv hanteert de Gedragscode als uitgangspunt bij klachten over tolken en vertalers.

Lees meer

Klachtenanalyse

18 mei 2017

In deze klachtenanalyse kunt u zien hoe de Klachtencommissie bepaalde gedragingen heeft beoordeeld.

Lees meer