Klachtenanalyse

Via onderstaande link kunt u de analyse bekijken van de klachten die in de periode van 2009 tot en met 2017 door de Klachtencommissie Wbtv zijn behandeld. De analyse is weergegeven in de vorm van een Excelbestand waarin de belangrijkste gegevens zijn verzameld en onder elkaar zijn gezet.


Doel van de analyse

Het doel van de analyse is tweeledig: enerzijds om de commissieleden een houvast te geven en bij te dragen aan de continuïteit en een consistent beleid en anderzijds om te kunnen laten zien hoe de commissie bepaalde gedragingen beoordeelt. De adviezen van de Klachtencommissie dienen vooral als leidraad voor de gedragingen van de tolken en vertalers zelf, maar geven ook opdrachtgevers duidelijkheid over het gedrag en handelen dat van een tolk of vertaler mag worden verwacht.
 

Het gebruik van de analyse

Per klacht is een koppeling opgenomen naar het onderliggende advies van de commissie. Hiervoor klikt u op het klachtnummer. Voor een vollediger beeld van de behandelde klachten moet u deze adviezen raadplegen. De klachten zijn gesplitst naar de afzonderlijke klachtonderdelen. Door voor een regel op de + te klikken kunt u alle klachtonderdelen van een bepaalde klacht zien. Bovenaan iedere kolom kunt u ook filteren op onderwerp.

Klachtenanalyse 2009 t/m 2017


Heeft u zelf een klacht over een tolk of vertaler?

Kijk dan op de pagina ‘Klachten’ om te zien wat u kunt doen. Wilt u met Bureau Wbtv overleggen over een bepaald voorval? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur via tel. 088 - 787 19 20. U kunt ook een e-mail sturen naar klachtenwbtv@rvr.org.