Welkom op de pagina van het Kwaliteitsinstituut Wbtv

Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en/of Bureau Wbtv gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wet be√ędigde tolken en vertalers.

Lees meer

Jaaragenda 2018 Kwaliteitsinstituut

Volgens het reglement van het Kwaliteitsinstituut stelt deze commissie ieder jaar een jaaragenda op. In de jaaragenda staan de onderwerpen waarover het Kwaliteitsinstituut verwacht advies uit te brengen in 2018.

Lees meer

Afgegeven adviezen en bijbehorend beleid

Hier vindt u een overzicht van de adviezen die het Kwaliteitsinstituut heeft afgegeven en het beleid dat Bureau Wbtv op basis daarvan heeft vastgesteld.

Lees meer

Werkwijze

Hier vindt u informatie over de wijze waarop het Kwaliteitsinstituut werkt.

Lees meer

Aanhangige onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van de onderwerpen die momenteel bij het Kwaliteitsinstituut in behandeling zijn.

Lees meer

Samenstelling

In het Kwaliteitsinstituut zitten vertegenwoordigers uit diverse domeinen waarin tolken en vertalers actief zijn.

Lees meer

Contact

Wilt u een signaal afgeven of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het Kwaliteitsinstituut.

Lees meer