Aanhangige onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van de onderwerpen die momenteel bij het Kwaliteitsinstituut in behandeling zijn.


Het Kwaliteitsinstituut buigt zich op dit moment over:

  • de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport "Don’t tolk too much" van ABDTOPConsult (over de inzet, inkoop en kwaliteit van tolkdiensten) en het daaruit voortvloeiende Programma Tolken in de Toekomst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.