Afgegeven adviezen en bijbehorend beleid

Onderstaand overzicht geeft weer welke adviezen het Kwaliteitsinstituut sinds 2009 heeft afgegeven. Deze adviezen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Mede op basis van adviezen van het Kwaliteitsinstituut stelt Bureau Wbtv beleid vast in de vorm van een besluit. Door op de linkjes te klikken komt u bij het advies of het bijbehorende besluit.

 

Advies

Beleid

1. Inschrijfvoorwaarden Rbtv,
20 februari 2009

Besluit inschrijving Rbtv, 26 maart 2009 (vervallen)

2. Inschrijving Uitwijklijst,
15 mei 2009

Besluit Uitwijklijst Wbtv, 25 mei 2009 en Rectificatie Besluit Uitwijklijst, 19 juni 2009 (beide vervallen)

3. Gedragscode tolken en vertalers Wbtv,
1 augustus 2009

Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv, 22 september 2009

4. Beheer taallijst Wbtv,
22 oktober 2009

Regeling instelling Adviescommissie Talen Wbtv, 6 augustus 2015

5. Voorstel regeling permanente educatie Wbtv, 23 april 2010

Besluit Permanente educatie Wbtv, 25 mei 2010 (vervallen)

6. Toetskader tolk- en vertaaltoetsen Wbtv,
23 april 2010

Kader voor tolk- en vertaaltoetsen, 17 november 2011

7. Tolk- en vertaaltoetsen Wbtv, 21 februari 2011

Kader voor tolk- en vertaaltoetsen, 17 november 2011

8. Besluit Uitwijklijst Wbtv,
22 december 2011

Besluit Uitwijklijst Wbtv, 22 december 2011 (vervallen)

9. Aanvullende bekwaamheden in Rbtv,
26 maart 2012

Besluit specialisatie, 1 mei 2012 en Besluit aanwijzen specialisatie, 1 mei 2012

10. Uitbreiding Besluit inschrijving Rbtv, 18 juni 2012

Besluit inschrijving Rbtv, 11 juni 2013

11. Verlenging inschrijving Rbtv, 18 juni 2012

Besluit verlenging inschrijving Rbtv, 21 februari 2013

12. Aanpassing Besluit Uitwijklijst Wbtv,
18 maart 2013

Besluit Uitwijklijst Wbtv, 11 juni 2013

13. Herziening Besluit permanente educatie,
1 oktober 2013

Besluit Permanente educatie Wbtv, 3 februari 2015

14. Aanvullende competenties in Rbtv,
1 februari 2016

Bureau Wbtv neemt dit advies mee bij de herijking van de inschrijfvoorwaarden n.a.v. het rapport ‘Don’t tolk too much’

15. Herziening Uitwijklijst,
20 juni 2016

Bureau Wbtv neemt dit advies mee bij de herijking van de inschrijfvoorwaarden n.a.v. het rapport ‘Don’t tolk too much’

16. Juridische basiskennis,
12 december 2016

Bureau Wbtv neemt dit advies mee bij de herijking van de inschrijfvoorwaarden n.a.v. het rapport ‘Don’t tolk too much’

17. Controle afnameplicht,
12 december 2016

Bureau Wbtv neemt dit advies mee bij de herijking van de inschrijfvoorwaarden n.a.v. het rapport ‘Don’t tolk too much’

18. Herijking Rbtv,
15 maart 2018

Advies aan Programma Tolken in de Toekomst

19. Inschrijfprocedure
17 september 2018

Advies aan Programma Tolken in de Toekomst

 

20. Crisismechanisme en verlengingscriteria,
14 mei 2018

Advies aan Programma Tolken in de Toekomst

21. Wijziging Besluit tarieven in strafzaken 2003 en Besluit btv, 17 mei 2019


Advies aan de minister van J&V