Contact

Het Kwaliteitsinstituut is erbij gebaat als suggesties en signalen uit het werkveld aan hem kenbaar worden gemaakt, zodat duidelijk wordt waar tolken, vertalers, afnemers en andere belanghebbenden in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Het Kwaliteitsinstituut kan deze signalen betrekken bij zijn agendavorming en advisering.

Wilt u een signaal afgeven of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het Kwaliteitsinstituut via kwaliteitsinstituutwbtv@rvr.org.

De gegevens die u aan het Kwaliteitsinstituut toevertrouwt kunnen privacygevoelig zijn. U kunt erop vertrouwen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.