Jaaragenda 2018 Kwaliteitsinstituut

1. Advisering (met Commissie btv en Klachtencommissie Wbtv) aan Programma Tolken in de Toekomst (ministerie van Justitie & Veiligheid)


1.1 Ontwerp van een herijkt, gedifferentieerd register

  • Differentiatie in de Uitwijklijst en het Rbtv en tarifering
  • Opleidingen
  • Centrale inzet van tolken door justitieafnemers
  • Knelpunten

1.2 Ontwerp van nieuwe klachtenprocedure en andere borgingsinstrumenten als crisismechanismen en permanente educatie

1.3 Transitie-/implementatieplan kwaliteit en integriteit


2. Advisering aan Raad voor Rechtsbijstand


2.1  Ambitiedocument Bureau Wbtv

2.2  Beleid n.a.v. Tolken in de Toekomst