Samenstelling

Het Kwaliteitsinstituut is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepsgroepen tolken en vertalers,vertegenwoordigers van het tolk- en vertaalonderwijs en van de wetenschap, deskundigen uit de sfeer van het straf- en vreemdelingenrecht en vertegenwoordigers van een of meer andere domeinen waarin tolken en vertalers actief zijn.

Leden
Het Kwaliteitsinstituut bestaat op dit moment uit:

  • Dhr. mr. R.G.A. (Ralph) Beaujean, voorzitter
  • Dhr. J.F.M. (Jos) Fuchs, plaatsvervangend voorzitter
  • Mw. dr. ir. J. (Hanneke) Bot
  • Dhr. R.B. (Ralph) Schmitt
  • Dhr. mr. P.L.M. (Paul) Stieger
  • Dhr. mr. E.J.L. (Erwin) van de Glind
  • Mw. drs. S.A. (Sjokean) Oosterbaan
  • Mevrouw drs. A.G.S.E. (Simone) van de Wijdeven
  • Mw. mr. M.I. (Marijke) Roelofsen
  • Mw. dr. A.M. (Agnes) de Bie-Kerékjártó

Bureau Wbtv kan het Kwaliteitsinstituut aanvullen met andere deskundigen indien ontwikkelingen rond de uitvoering van de Wbtv daartoe aanleiding geven.

Benoeming
De leden worden in principe voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.

Werkgroep
Het Kwaliteitsinstituut kan uit zijn midden een werkgroep instellen die een bepaald onderwerp nader onderzoekt. Ook kan het deskundigen of stakeholders raadplegen tijdens de totstandkoming van een advies.

Ondersteuning
Bureau Wbtv voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut.

Meer informatie vindt u in het Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut Wbtv en het Reglement Kwaliteitsinstituut Wbtv.