Nieuwsoverzicht 2016

Hier vindt u relevante artikelen die gepubliceerd zijn in 2016. Dit zijn ook nieuwsberichten uit in 2016 verzonden nieuwsbrieven.

 

Nieuwsbrief voor tolken, vertalers en afnemers, 21 december 2016

Bureau Wbtv blikt terug op een bewogen jaar

Oproep aan tolken: deel uw verhaal

Tolktoetsen Koerdisch (Sorani), Dari, Farsi (Iran) en Pashto ontwikkeld

Vacature voorzitter Kwaliteitsinstituut Wet beëdigde tolken en vertalers

Bereikbaarheid rond en tijdens de feestdagen

 

Nieuwsbrief voor tolken, vertalers en afnemers, 30 november 2016

Vacature beëdigd tolk/vertaler Klachtencommissie Wbtv

Vacature plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Wbtv

Vacatures leden Klachtencommissie Wbtv (geen tolken/vertalers)

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 16 november 2016

Bureau Wbtv blikt terug op geslaagd Talenfestival DRONGO

Medewerker aan het woord: Mirjam Lely-Schuurman

Vacature deskundige asielrecht Kwaliteitsinstituut Wbtv

Vacature deskundige strafrecht Kwaliteitsinstituut Wbtv

Vacature Kwaliteitsinstituut Wbtv voor tolken

Vacature vertegenwoordiger wetenschap Kwaliteitsinstituut Wbtv

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 26 september 2016

Meld vermeende afwijkingen van de afnameplicht

Bezoek onze stand op talenfestival DRONGO en doe mee met onze kennisquiz

Medewerker aan het woord: Fouad Kabbouti

Telehoren in het strafrecht - informatieblad voor advocaten en tolken

 

Nieuwsbrief voor afnemers, 26 september 2016

Meld vermeende afwijkingen van de afnameplicht

Bezoek onze stand op talenfestival DRONGO en doe mee met onze kennisquiz

Medewerker aan het woord: Fouad Kabbouti

Aanpassing taallijst: Servokroatisch en Servokroatisch Bosnisch zijn vervangen door Bosnisch, Servisch, Kroatisch en Montenegrijns

Telehoren in het strafrecht - informatieblad voor tolken en advocaten

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers en afnemers, 27 juli 2016

Taalcommissie adviseert Servokroatisch en Servokroatisch Bosnisch te vervangen door Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch

Nieuwe tolkopleiding Koerdisch en tolk- en vertaaltoetsen Koerdisch en Albanees

Nieuwe opleidingsinstellingen voor PE aangewezen

Bureau Wbtv informeert u over geregistreerde PE-punten

Medewerker aan het woord: Janne van Vlerken

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 29 juni 2016

En we zwaaien met z’n allen naar……

Verdwijnt de Uitwijklijst?!

Op herhaling: wat is een toetsbare taal?

Hoe beoordeelt u onze dienstverlening?

Hoe verbeteren we onze dienstverlening?

Bureau Wbtv aanwezig op DRONGO talenfestival 2016

 

Nieuwsbrief special PE voor tolken en vertalers, 8 juni 2016

Bijscholing is maatwerk, uitgangspunt is vertrouwen

Instructiefilmpje en vernieuwde handleiding over registreren PE-punten

Erkende opleidingen versus niet-erkende opleidingen

Welke PE-opleidingen zijn erkend?

Hoe om te gaan met PE-punten voor docentschap, stage en werkbezoek?

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 25 mei 2016

De geheimhoudingsplicht nader toegelicht

Integrale tolktoets Tigrinja

Verbeteringen op 'Mijn Wbtv'

Jaarverslag Klachtencommissie Wbtv

Wat doet Bureau Wbtv wel en wat niet?

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 6 april 2016

Heeft u ‘Mijn Wbtv’ al gecheckt en aangevuld?

‘Mijn Wbtv’ is verbeterd

Medewerker aan het woord: Suzanne van de Grint

Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Per 1 maart 2016 heeft verdachte recht op tolk tijdens verhoor

 

Nieuwsbrief voor afnemers, 6 april 2016

Inlogaccount Rbtv aanvragen weer mogelijk

De zoekfunctie van het Rbtv is verbeterd

Medewerker aan het woord: Suzanne van de Grint

Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Per 1 maart 2016 heeft verdachte recht op tolk tijdens verhoor

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 24 februari 2016

Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak opgesteld

Zou u een voorlichtingsbijeenkomst willen bijwonen?

DigiD voor Nederlanders in het buitenland

Niet-Nederlandse verklaringen ten onrechte door gerechtshof buiten beschouwing gelaten

Tolk-en Vertaalcongres “Samen kom je verder”

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 20 januari 2016

Geef uw suggesties door voor verbetering van 'Mijn Wbtv'

Tolk mag terecht haar tas niet meenemen in PI

Vacatures Klachtencommissie Wbtv

Commissie btv zoekt nieuw lid

 

Nieuwsbrief voor afnemers, 20 januari 2016

Tolk mag terecht haar tas niet meenemen in PI

Vacatures Klachtencommissie Wbtv

Gedragscode; wat mag u van een tolk/vertaler verwachten?

Het belang van de klachtenregeling