Aanwijzing Het Talenhuis ingetrokken

In 2015 is Het Talenhuis aangewezen als PE-instelling. Op verzoek van Het Talenhuis hebben wij de aanwijzing per direct ingetrokken.

Wij hebben Het Talenhuis uit de lijst met erkende PE-aanbieders op www.bureauwbtv.nl verwijderd.

Het Talenhuis kan gewoon scholingsactiviteiten blijven aanbieden. Wel moet de tolk of vertaler die bij Het Talenhuis een activiteit volgt, de benodigde informatie aanleveren om PE-punten te registreren. Het Talenhuis bepaalt het aantal te registreren PE-punten op basis van artikel 2 van de Nadere regels Besluit PE.