Datum inschrijving is leidend

Tolken en vertalers die zijn ingeschreven in het Rbtv, moeten binnen twee maanden beëdigd worden en de beëdigingsakte uploaden om hun inschrijving compleet te maken. Nadat zij beëdigingsakte hebben geüpload in ‘Mijn Wbtv’, ontvangen zij van ons het legitimatiebewijs btv (het ‘tolkenpasje’), waarmee zij zich kunnen legitimeren bij opdrachtgevers. De beëdiging en het verstrekken van het pasje vinden dus op een later moment plaats dan de inschrijving. De datum van de beëdiging en de vervaldatum op het pasje wijken daarom (vaak) af van de datum van de inschrijving.

 

Datum inschrijving van belang voor uw rechten en plichten
Vanaf de dag dat u bent ingeschreven (en waarschijnlijk niet nog beëdigd bent en nog niet over een legitimatiepas beschikt) gaat de wettelijke inschrijfperiode van vijf jaren in. Dat betekent dat u vanaf dat moment zichtbaar bent in het Rbtv en dat opdrachtgevers u kunnen benaderen voor tolk- en vertaalopdrachten.
Op de dag dat u bent ingeschreven in het Rbtv gaat de bijscholingsverplichting in. U heeft vanaf die datum vijf jaar de tijd om uw PE-punten te behalen en te registreren in ‘Mijn Wbtv’. Dus: inschrijfdatum + vijf jaar = einddatum inschrijving.

 

Waar vindt u de ingangsdatum?
De ingangsdatum van uw inschrijving vindt u in het besluit en het bewijs van inschrijving dat u per post van ons ontvangt. Daarnaast kunt u de inschrijfdatum altijd snel en eenvoudig terugvinden in ‘Mijn Wbtv’.

 

Conclusie
De datum van inschrijving in het Rbtv is leidend. Bij de datum van inschrijving moet u dus niet uitgaan van de datum van uw beëdiging of de vervaldatum op uw pasje.

 

Uitwijklijst
Bij tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan speelt dit probleem niet, omdat tolken en vertalers op de Uitwijklijst niet beëdigd worden en geen pasje ontvangen.