De rechtspositie van minderjarigen in het strafrecht

Defence for Children heeft recent het onderzoeksrapport Procedural Rights of Juveniles Suspected or Accused in the European Union gepubliceerd. Dit onderzoek maakte onderdeel uit van het Europese Pro-Jus project. De focus lag hierbij op de procedurele rechten van minderjarigen. Onder andere het recht op vertaling en vertolking werd onderzocht. In dit artikel vertellen we u meer over dit onderzoek.

 

Wat doet Defence for Children?
Defence for Children (hierna: DFC) is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Zij bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. DFC heeft in 2016 onderzocht of de procedurele rechten van minderjarigen voldoende worden geborgd en dan met name de rechten van niet-Nederlandse minderjarigen die in aanraking komen met het jeugdstrafrecht. Het gaat daarbij om de rechten uit drie Europese richtlijnen die regels bevatten over:

1. het recht op vertaling en vertolking;
2. het recht op informatie;
3. het recht op toegang tot een advocaat.

Dit onderzoek werd niet alleen in Nederland, maar ook in Belgiƫ, Spanje, Frankrijk en Hongarije uitgevoerd.

 

Expertmeeting
De resultaten van het Nederlandse onderzoek werden op woensdag 25 januari 2017 gepresenteerd in een Expertmeeting. Bij deze meeting was ook Bureau Wbtv aanwezig. Tijdens deze meeting is onder andere gesproken over het recht op vertaling en vertolking.

 

Eindconferentie
Op de tweedaagse Eindconferentie Pro-Jus werden de internationale resultaten gepresenteerd en met elkaar vergeleken. Op uitnodiging van DFC was ook Bureau Wbtv hierbij aanwezig. Het was een bijzonder leerzame conferentie. Het algemene beeld dat hierbij ontstond, is dat de wijze waarop de rechten van minderjarigen in Nederland, met name het recht op vertaling en vertolking, goed geborgd is. In een onderzoek als dit komen altijd wel aandachtspunten naar voren. Deze aandachtspunten worden dan ook meegenomen in het vervolg op het onderzoek naar de inzet, inkoop en kwaliteit van tolkdiensten, waarover we u eerder hebben bericht in onze nieuwsbrief.

 

Meer informatie
Het onderzoeksrapport kunt u hier vinden. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van Defence for Children.