Internationaal juristencongres 'Recht en Taal'

De Nederlandse en de Vlaamse Juristenvereniging organiseren samen een congres over recht en taal. Langs deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van het feit dat dit congres, dat voor u mogelijk interessant is, plaatsvindt op 25 en 26 september 2017 in Antwerpen.

Het congres 'Recht en Taal' is een initiatief van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV) en de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) en wordt georganiseerd voor juristen uit Nederland (met inbegrip van de BES-eilanden), Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, Aruba, CuraƧao en Sint-Maarten. Het congres biedt de mogelijkheid aan juristen uit verschillende beroepsgroepen (wetenschap, advocatuur, rechtspraak, enz.) om te participeren.

Actief deelnemen?
Indien u actief wilt deelnemen aan het congres, kunt u een (idee voor een) voordracht aanleveren. Wie wil overwegen een voorstel voor een voordracht in te dienen, mag het congresthema alvast ruim interpreteren. De organisatoren staan open voor inbreng vanuit verschillende praktijkgebieden (bijv. civiel recht, bestuursrecht en strafrecht) en wetenschapsgebieden (bijv. rechtshistorisch, rechtsmethodologisch en rechtssociologisch). Ter inspiratie: anders- en meertaligheid in de communicatie met het bestuur en de rechter, taal en rechtspraak, interpretatie van juridische begrippen en semantiek, het gebruik van de Engelse taal en de invloed daarvan op nationaalrechtelijke begrippen en vraagstukken.

Bijdrage aanleveren
U heeft tot uiterlijk 31 januari 2017 de tijd om een korte samenvatting (abstract) van uw bijdrage aan te leveren. Het abstract van 300 tot maximaal 500 woorden kunt u sturen naar congres@vjv.be. Bij voorkeur ontvangen de NJV en de VJV de bijdragen in het Nederlands of in het Engels. Uit de ingediende voorstellen selecteren de NJV en de VJV de congresbijdragen. Voor vragen naar aanleiding van het bovenstaande kunt u een e-mail sturen naar congres@vjv.be.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het congres? Kijk dan op http://njv.nl/ of op http://vlaamsejuristenvereniging.be/internationaal-nederlandstalig-juristencongres-recht-en-taal-september-2017/.