Klachtencommissie verwelkomt nieuwe leden

Per 26 mei 2017 verwelkomt Bureau Wbtv vier nieuwe leden bij de Klachtencommissie Wbtv: dhr. G.A. Roodenrijs (beëdigd tolk en vertaler), dhr. drs. S.J.A.M. van den Langenberg (psycholoog), mevr. dr. N. Doornbos (universitair docent Rechtssociologie) en dhr. mr. R.M. Peters.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe leden met hun kennis en vaardigheden een waardevolle bijdrage aan de Klachtencommissie zullen leveren.

 

Veel belangstelling
De nieuwe leden zijn gekozen uit een grote groep belangstellenden. Wij vinden het fijn om te merken dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn en zich betrokken voelen bij de uitvoeringspraktijk van de Wbtv.

 

Samenstelling
De totale samenstelling van de Klachtencommissie is per 26 mei 2017 als volgt:

  • De heer mr. P.H. Louwers, voorzitter
  • De heer mr. R.M. Peters, plaatsvervangend voorzitter
  • Mevrouw drs. H. Kulisanova
  • De heer mr. Drs. E. den Boer
  • Mevrouw mr. M.H.R. de Boer
  • De heer G.A. Roodenrijs
  • De heer drs. S.J.A.M. van den Langenberg
  • Mevrouw dr. N. Doornbos

De secretaris die de Klachtencommissie ondersteunt, werkt bij Bureau Wbtv.

 

Afscheid
De nieuwe leden zijn aangetreden ter vervanging van leden van wie de maximale benoemingstermijn was verlopen. Wij bedanken deze leden voor hun inzet.

 

Doel en taakstelling
De Klachtencommissie behandelt klachten over de wijze waarop bij Bureau Wbtv geregistreerde tolken en vertalers zich bij een bepaalde aangelegenheid hebben gedragen. De commissie behandelt de klachten tijdens een hoorzitting en brengt advies uit aan de Raad voor Rechtsbijstand over eventuele maatregelen. Dezelfde werkwijze kan worden gevolgd bij het behandelen van klachten over niet-beëdigde IND-tolken. De Klachtencommissie heeft zelf nadere regels over haar werkwijze vastgesteld en brengt eenmaal per jaar verslag uit aan de minister van Veiligheid en Justitie.

 

Meer informatie
Meer informatie, waaronder de Wbtv, het Besluit btv en de taakstelling en samenstelling van de Klachtencommissie, is te vinden op www.bureauwbtv.nl.