KTV Kennisnet biedt nieuwe gesprekstolkenopleiding en cursus Nederlands C1 aan

KTV Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen heeft haar aanbod uitgebreid met een gesprekstolkenopleiding en een cursus Nederlands op C1-niveau. In dit artikel leest u meer hierover.

Gesprekstolkenopleiding
De gesprekstolkenopleiding is een integrale opleiding voor gesprekstolken. De opleiding duurt drie maanden en bereidt u voor op de meeste tolkdiensten in het publieke domein. De opleiding richt zich zowel op de inhoud van veelvoorkomende gesprekken als op tolkethiek, tolktechniek en tolkhouding. De opleiding wordt afgesloten met een toets. Als u de opleiding met succes afrondt krijgt u een certificaat, waarmee u kunt aantonen dat u 420 uren scholing heeft gevolgd in tolkvaardigheid en -attitude. Meer informatie over de opleiding vindt u op www.ktv-toetsing.nl/nl/tolkopleiding.

Cursus Nederlands C1-niveau
Tijdens de cursus ‘Nederlands naar perfectie’ werkt u van niveau B2 naar C1 van het Europees Referentiekader voor de Talen. Dat is het niveau dat vereist is voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers. In de cursus is veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. De opleiding wordt afgesloten met een prestatiedag. Tijdens deze prestatiedag komen alle verplichte onderdelen van het taaltoetskader aan bod.


Wij hebben de cursus Nederlands, die wordt afgesloten met een toets, beoordeeld aan de hand van het Kader voor taaltoetsen en akkoord bevonden. Hiermee is KTV Kennisnet toegevoegd aan de lijst met deskundigen die een taaltoets Nederlands mogen afnemen. Meer informatie over de cursus vindt u op http://www.ktv-toetsing.nl/nl/cursus/nederlands-naar-perfectie/1537.

Meer weten?
Heeft u vragen over de opleiding of cursus of wilt u zich hiervoor aanmelden? Kijk dan op www.ktv-kennisnet.nl of neem contact op met KTV Kennisnet via 085 - 87 86 269 of toetsing@ktv-kennisnet.nl

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe opleidingen en toetsen bij KTV Kennisnet en andere instellingen.