Kwaliteitsinstituut verwelkomt nieuwe leden

Per 1 februari 2017 verwelkomt Bureau Wbtv vijf nieuwe leden bij het Kwaliteitsinstituut, het beleidsmatig adviesorgaan van Bureau Wbtv: mevrouw Hanneke Bot (vertegenwoordiger uit de wetenschap), de heer Ralph Schmitt (tolk en vertaler Duits), mevrouw Rehab Chaker (tolk en vertaler Arabisch), de heer Paul Stieger (advocaat asielrecht) en de heer Erwin van de Glind (advocaat straf- en asielrecht).

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe leden met hun kennis en vaardigheden een waardevolle bijdrage aan het Kwaliteitsinstituut zullen leveren.

 

Veel belangstelling
De nieuwe leden zijn gekozen uit een grote groep belangstellenden. Wij vinden het fijn om te merken dat zoveel mensen geĆÆnteresseerd zijn en zich betrokken voelen bij de uitvoeringspraktijk van de Wbtv.

 

Samenstelling
De totale samenstelling van het Kwaliteitsinstituut is per 1 februari 2017 als volgt:

  • De heer mr. R.M. Peters, voorzitter
  • De heer dr. M.M.G.J. Thelen, plaatsvervangend voorzitter
  • Mevrouw P.A.L. Bosscha Erdbrink-Kuijpers
  • De heer J.F.M. Fuchs
  • Mevrouw dr. ir. J. Bot
  • De heer R.B. Schmitt
  • Mevrouw R. Chaker
  • De heer mr. P.L.M. Stieger
  • De heer mr. E.J.L. van de Glind

De adviescommissie wordt ondersteund door de secretaris van de commissie. De secretaris werkt bij Bureau Wbtv.

 

Afscheid
De nieuwe leden zijn aangetreden ter vervanging van leden van wie de benoemingstermijn was verlopen. Daarnaast hebben mevrouw M.A.J. Emmerzaal Boelens en mevrouw C. Budimir hun lidmaatschap beƫindigd, omdat er een verschil van inzicht was over het te voeren beleid en de handelswijze van Bureau Wbtv. Wij bedanken deze leden voor hun inzet.

 

Doel en taakstelling
Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en/of de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wbtv.

 

Meer informatie
Meer informatie, waaronder de tekst van de Wbtv en het Besluit btv en de taakstelling en samenstelling van het Kwaliteitsinstituut, is te vinden op www.bureauwbtv.nl.