NGTV erkend als PE-aanbieder

Bureau Wbtv kan aanbieders van scholingsactiviteiten aanwijzen. Dit gebeurt op verzoek van de aanbieder. Bureau Wbtv houdt een lijst bij met erkende onderwijsinstellingen. Het NGTV is aan deze lijst toegevoegd. In dit artikel vindt u een actueel overzicht van de erkende instellingen.

 

Wilt u bijscholing volgen waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vaststaat? Dan kunt u scholingsactiviteiten volgen bij onderwijsinstellingen die door ons zijn aangewezen. Aangewezen instellingen noemen we erkende opleidingen.

 

Overzicht erkende opleidingen
Hieronder vindt u een overzicht van de erkende opleidingen.

Bovenstaande instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen.


Heeft u bijscholing gevolgd bij een erkende opleiding?
Dan kunt u volstaan met het uploaden van een bewijs van deelname, diploma of certificaat. Het aantal PE-punten dat u voor de activiteit kunt registreren staat vast. Let wel: of een activiteit relevant is voor u, blijft een individuele afweging.

Controle
Wij blijven de kwaliteit van de erkende opleidingen controleren. Blijkt dat die niet voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen wij de aanwijzing intrekken. Dat heeft echter geen gevolgen voor de PE-punten die u tot dan toe heeft verworven.


Meer weten?
Meer informatie over de verplichte bijscholing vindt u in het Besluit permanente educatie en in de Nadere regels Besluit permanente educatie. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met onze helpdesk. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Mailen kan ook naar infowbtv@rvr.org.