Nieuwe integrale tolktoetsen Pashto, Dari en Arabisch (Marokkaans)

KTV Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen heeft haar aanbod van tolktoetsen uitgebreid.

 

U kunt zich via www.ktv-kennisnet.nl inschrijven voor de ingrale tolktoetsen:

  • Nederlands - Pashto
  • Nederlands – Dari
  • Nederlands - Arabisch (Marokkaans)

Wij hebben de door KTV Kennisnet aangeleverde opzet voor de tolktoetsen beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.

 

Inschrijving in het Rbtv
Indien u (een van) deze toets(en) met succes aflegt, kunt u als tolk voor de betreffende talencombinatie(s) in het Register beëdigde tolken en vertalers ingeschreven worden. U moet dan nog wel een verzoek tot inschrijving indienen en een recente Verklaring omtrent het gedrag en pasfoto aanleveren om uw verzoek compleet te maken. Meer informatie over de inschrijfprocedure vindt u op http://www.bureauwbtv.nl/voor-tolken-en-vertalers/nog-niet-ingeschreven.

 

Contactgegevens KTV Kennisnet
Heeft u vragen over  de toets(en)? Kijk dan op
www.ktv-kennisnet.nl of neem contact op met deze instelling via 085 - 87 86 269 of toetsing@ktv-kennisnet.nl.

 

Andere talen
Na de opheffing van de SNEVT hebben diverse onderwijsinstellingen initiatieven genomen op het gebied van toetsing en opleiding. Een overzicht van alle tolk- en vertaalopleidingen en tolk- en vertaaltoetsen die recht geven op inschrijving in het register vindt u op http://www.bureauwbtv.nl/voor-tolken-en-vertalers.

 

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe opleidingen en toetsen bij KTV Kennisnet en andere instellingen.