Nieuwe SIGV-opleiding Sociaal Tolken Tigrinja

Eind 2014 hebben wij u in onze nieuwsbrief geïnformeerd over de opheffing van de SNEVT. Hiermee verdwenen ook de zogeheten Rbtv-toetsen. Tegelijkertijd is als gevolg van een hoge instroom van vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan en Eritrea, de vraag naar tolkdiensten in die talencombinaties enorm gestegen. Daarmee groeit ook de vraag naar opleidingen en toetsen. De SIGV heeft hun aanbod onlangs uitgebreid met een opleiding Sociaal Tolken Tigrinja.

De Stichting Instituut Gerechtstolken & -vertalers (hierna: de SIGV) heeft zich recent gemeld met een opzet voor een opleiding Sociaal Tolken Tigrinja. Wij hebben de door SIGV aangeleverde opzet voor de opleiding en de afsluitende integrale tolktoets beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.

Inschrijving in het Rbtv
Indien u de opleiding Sociaal Tolken Tigrinja met goed gevolg afrondt, kunt u als tolk Nederlands - Tigrinja in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) ingeschreven worden. U moet nog wel een recente Verklaring omtrent het gedrag en een pasfoto aanleveren om uw verzoek tot inschrijving compleet te maken. Meer informatie over de inschrijfprocedure vindt u op www.bureauwbtv.nl.

Over de opleiding
Deze opleiding is sterk gericht op de praktijk van het sociaal tolken (tolken in de hulp- en dienstverlening) en bestaat voor het grootste deel dan ook uit werkcolleges die in kleine groepen worden gegeven. De SIGV wil op korte termijn starten met de opleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SIGV ( www.sigv.nl).

Andere talen
Na de opheffing van de SNEVT hebben diverse instellingen initiatieven genomen op het gebied van toetsing en opleiding. Een overzicht van alle tolk- en vertaalopleidingen en -toetsen die recht geven op inschrijving in het Rbtv vindt u op http://www.bureauwbtv.nl/voor-tolken-en-vertalers.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe opleidingen en toetsen bij de SIGV en andere instellingen.