OM vraagt kopieën van identiteitsbewijs en bankpas

Bureau Wbtv kreeg een aantal vragen van verontruste tolken en vertalers. Het OM vroeg hen om kopieën van hun identiteitsbewijs en bankpas. Waarom is dat nodig? Die gegevens staan toch in het besloten Rbtv? Hoe weet ik dat het OM zorgvuldig met mijn ID-kaart en bankpas omgaat? Naar aanleiding van deze vragen hebben wij contact opgenomen met het OM. Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen én oplossingen.

 

Waarom vraagt het OM kopieën op van mijn identiteitsbewijs en bankpas?
De overheid wil dat het OM toezicht houdt op de naleving van de wetten. Denk daarbij aan het voorkomen van uitkeringsfraude, het verbergen van een faillissement, enzovoort. Om die reden mogen enkele instanties, waaronder de overheid, kopieën verlangen/inzage vragen om na te gaan of de betreffende persoon de rekeninghouder is van het doorgegeven rekeningnummer. De instanties die kopieën mogen opvragen moeten de gegevens veilig bewaren en na maximaal zeven jaren vernietigen.

 

Hoe weet ik dat er geen identiteitsfraude plaatsvindt?
Uiteraard mag u verwachten dat de overheid voorzichtig omgaat met dergelijke gegevens. Vanuit de overheid voert het OM de controle alleen uit om de koppeling te maken tussen de rekeninghouder en het rekeningnummer. Enkele zichtbare gegevens zijn dus niet nodig en mogen onleesbaar worden gemaakt.

 

Van belang zijn de volgende gegevens:

 • BSN
 • Pasfoto
 • Bankrekeningnummer
 • Geldigheidsdatum

                   

Hoe kan ik een veilige kopie maken?
Er zijn een aantal mogelijkheden om een veilige kopie te maken:

 • U kunt op de kopie schrijven dat het een kopie is
 • U kunt op de kopie schrijven voor wie de kopie bedoeld is
 • U kunt op de kopie de datum van afgifte noteren.


Handige app als hulpmiddel voor veilige kopie
De overheid heeft een speciale app ontwikkeld voor het maken van een veilige kopie van een identiteitsbewijs: KopieID. Na het maken van een foto van uw paspoort of identiteitskaart kunt u bepaalde gegevens onleesbaar maken en kunt u een watermerk toevoegen. Deze app kunt u ook gebruiken voor uw bankpas.

 

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan telefonisch contact op met de Servicedesk Financiën via 088 - 6991012 of servicedesk-f@om.nl