Senoca erkend als aanbieder van scholingsactiviteiten

Bureau Wbtv kan aanbieders van scholingsactiviteiten aanwijzen. Dit gebeurt op verzoek van de aanbieder. Bureau Wbtv houdt een lijst bij met erkende onderwijsinstellingen. De Sectie Notariaat en Civiele Advocatuur (Senoca) is aan deze lijst toegevoegd. In dit artikel vindt u een actueel overzicht van de erkende instellingen.

Wilt u bijscholing volgen waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vaststaat? Dan kunt u scholingsactiviteiten volgen bij onderwijsinstellingen die door ons zijn aangewezen. Aangewezen instellingen noemen we erkende opleidingen.

Overzicht erkende opleidingen
Hieronder vindt u een overzicht van de erkende opleidingen.

 1. KTV Kennisnet
 2. OCPE
 3. Tolken Select
 4. EBTV
 5. Avila Coaching
 6. SIGV
 7. Teamwork
 8. eCPD Webinars Ltd
 9. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
 10. Nederland-Rusland centrum
 11. Esna Luna Training & Consulting bureau
 12. Vertalers Vakschool
 13. PEOC
 14. Punta taaltrainingen
 15. Chris P. Odijk & Xandra Lammers English Courses & Translations
 16. Alfabeta Tekst en Training
 17. VennixGaviria
 18. NGTV
 19. Senoca

Bovenstaande instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen.

Heeft u een scholingsactiviteit bij een erkende opleiding succesvol afgerond?
Dan kunt u volstaan met het uploaden van een diploma, certificaat of bewijs van deelname. Het aantal PE-punten dat u hiervoor kunt registreren staat vast.
Let wel: of een activiteit relevant is voor u, blijft een individuele afweging.

Controle
Wij blijven de kwaliteit van de erkende opleidingen controleren. Blijkt op enig moment dat de opleidingsinstelling niet meer voldoet aan het ingediende kwaliteitsplan, dan kunnen wij de aanwijzing intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de PE-punten die u tot dan toe heeft verworven.