Vacature vertegenwoordiger tolk- en vertaalopleidingen Kwaliteitsinstituut

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is door de minister van Veiligheid en Justitie aangesteld om de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. Ter ondersteuning van de uitvoeringspraktijk is het Kwaliteitsinstituut Wbtv ingesteld. De Raad is op zoek naar een vertegenwoordiger van de tolk- en vertaalopleidingen voor het Kwaliteitsinstituut.


Doel en taakstelling
Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en/of de Raad gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wbtv.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld over:

 • Toetsingscriteria voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers;
 • Gedragsregels voor beëdigde tolken en vertalers;
 • Eisen voor de verlenging van de inschrijving;
 • De rol van opdrachtgevers om de kwaliteit van tolken en vertalers te versterken;
 • Het ontwikkelen van aanvullende kwaliteitsinstrumenten;
 • Het monitoren van de werking van de Wbtv en het evalueren van beleid.
   

Samenstelling
De commissie bestaat in elk geval uit:

 • vier tolk- en vertaalleden;
 • een vertegenwoordiger uit de magistratuur;
 • een vertegenwoordiger van de tolk- en vertaalopleidingen;
 • een vertegenwoordiger van de wetenschap;
 • een deskundige op het gebied van het strafrecht;
 • een deskundige op het gebied van het asielrecht.
   

De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut.
 

Profielschets
De Raad zoekt ter aanvulling van het Kwaliteitsinstituut een vertegenwoordiger van de tolk- en vertaalopleidingen die zich herkent in onderstaand profiel:

 • U heeft in uw beroepspraktijk regelmatig met tolken/vertalers van doen (of heeft op enige manier kennis van en/of affiniteit met het beroep tolken/vertalen);
 • U heeft enige beleidsmatige ervaring en een visie op de kwaliteit van tolken en vertalers die boven uw eigen beroepspraktijk uitstijgt;
 • U bent kritisch, maar bereid om in gezamenlijkheid oplossingen voor vraagstukken te bedenken;
 • U bent bereid en in de gelegenheid vier à vijf keer per jaar in Utrecht of ’s-Hertogenbosch een bijeenkomst bij te wonen.
   

Vergoeding
De leden van de commissie ontvangen een vergoeding in overeenstemming met het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en voor reis- en verblijfkosten in overeenstemming met het Reisbesluit binnenland.
 

Solliciteren
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan sollicitatieswbtv@rvr.org. De sluitingstermijn voor sollicitaties (per e-mail of post) is 19 mei 2017.
 

Meer informatie
Voor meer informatie over het lidmaatschap van het Kwaliteitsinstituut kunt u contact opnemen met Mirjam Lely-Schuurman, teamleider Bureau Wbtv, via 088 - 787 1700. Meer informatie over de Wbtv en het Kwaliteitsinstituut is ook te vinden op www.bureauwbtv.nl
 

Contactgegevens
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Wbtv
Postbus 2349
5202 CH ‘s-Hertogenbosch
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.