Bureau Wbtv voert audits uit bij erkende opleidingen

Op verzoek wijzen wij opleidingsinstellingen die scholingsactiviteiten voor tolken of vertalers aanbieden aan. Een door ons aangewezen instelling noemen we een erkende opleiding.


Kwaliteitsplan

Om aangewezen te worden moet een opleidingsinstelling een kwaliteitsplan opstellen en aantonen dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoet. Dit houdt onder andere in dat zij portfolio´s moet bijhouden van elke scholingsactiviteit die zij aanbiedt.
 

Hoe controleren we?

Wij blijven de kwaliteit van de aangewezen opleidingen controleren. Om de kwaliteit te waarborgen voert Bureau Wbtv audits uit. Twee medewerkers van Bureau Wbtv bezoeken de opleidingsinstelling. Wij kondigen onze komst van tevoren aan; we maken een afspraak en geven aan wat de instelling kan verwachten. Tijdens de audit moeten alle portfolio’s en het kwaliteitsplan beschikbaar zijn.
 

Wat controleren we?

Wij controleren of de administratie op orde is en of het kwaliteitsplan wordt nageleefd. Steekproefsgewijs controleren we portfolio’s van scholingsactiviteiten.

Een portfolio moet tenminste de volgende stukken bevatten:

 • informatie over de doelgroep
 • informatie over de leerdoelen
 • beschrijving van de globale inhoud
 • het lesmateriaal
 • het aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.)
 • een berekening van het totaal aantal uren studiebelasting
 • het totaal aantal PE-punten
 • informatie over deskundigen (incl. curriculum vitae)
 • de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Mogelijke uitkomsten

Na afloop van de audit krijgt de instelling een verslag van onze bevindingen. Er zijn diverse uitkomsten mogelijk:

 • Alles is in orde. Er zijn geen acties nodig.
 • Bepaalde portfolio’s moeten met informatie worden aangevuld.
 • Het kwaliteitsplan voldoet niet aan de feitelijke situatie en moet worden aangepast. Als de stukken niet voldoen aan het kwaliteitsplan kunnen bepaalde scholingsactiviteiten worden uitgesloten van de aanwijzing.
 • De opleidingsinstelling voldoet niet meer aan het ingediende kwaliteitsplan. Wij kunnen in dat geval de aanwijzing intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de PE-punten die tolken en vertalers tot dan toe hebben verworven.

Alles gebeurt in goed overleg met de opleidingsinstelling. Bureau Wbtv ondersteunt de opleidingsinstelling indien nodig bij het completeren van portfolio’s en het aanpassen van het kwaliteitsplan. Natuurlijk kunnen de instellingen ook bij ons terecht met hun vragen.
 

Meer informatie