Hof van Justitie van de EU zoekt freelance vertalers

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een van de instellingen van de Europese Unie en is belast met de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese Verdragen. Binnen het Hof is de Directie Juridisch Vertalen verantwoordelijk voor de vertaling van onder meer processtukken, conclusies van de advocaten-generaal en arresten van het Hof.
 

Inschrijven

De Nederlandstalige eenheid van de Directie Juridische Vertaling van het Hof doet regelmatig een beroep op freelancers voor de vertaling van dergelijke documenten uit 12 officiĆ«le talen van de EU naar het Nederlands. GeĆÆnteresseerden kunnen inschrijven op een aankondiging van opdracht die in 2017 is gepubliceerd. De uitnodiging tot inschrijving is permanent en open. Op alle 12 percelen kan dus nog worden ingeschreven, maar er is met name een tekort aan vertalers uit het Pools, Spaans, Hongaars, Deens en Zweeds.


Voorwaarden

Freelance vertalers voor de Nederlandstalige eenheid moeten beschikken over:

  • een voltooide juridische opleiding met een diploma Nederlands of Belgisch recht (meester/master in de rechtsgeleerdheid, licentiaat/master in de rechten), of
  • een universitair diploma op vertaal- of taalkundig gebied (master) en minimaal twee jaar ervaring als vertaler van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen, of
  • een universitair diploma op een ander gebied (master) en minimaal drie jaar ervaring als vertaler van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen;
  • kennis van het Nederlands op moedertaalniveau en van de Nederlandstalige rechtsterminologie.

Ook buitenlandse eenheden zoeken vertalers

Bovendien zoeken de Roemeense, de Spaanse, de Deense, de Zweedse, de Griekse, de Letse en de Sloveense eenheid extra kandidaten die kunnen vertalen vanuit het Nederlands naar hun respectieve talen. De eisen die deze taaleenheden hanteren, kunnen enigszins afwijken van die van de Nederlandstalige eenheid.
 

Selectie

De selectie vindt plaats op basis van proefvertalingen, die de kandidaten op eigen gelegenheid kunnen maken. Met de geselecteerde kandidaten worden meerjarige raamovereenkomsten gesloten.
 

Meer informatie

Meer informatie over de aanbestedingsprocedure is te vinden op http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/nl/#avis.