Jaarverslag Klachtencommissie Wbtv 2017

De Klachtencommissie Wbtv stelt jaarlijks een openbaar verslag op van de door haar behandelde klachten met daarin ten minste het aantal klachten en de aard van de klachten.


In het verslag worden zowel klachten die op grond van de Wbtv zijn ingediend, als de klachten die door de commissie op grond van mandaatverlening door de IND zijn behandeld, toegelicht.

 

Nieuwe leden

In 2017 zijn drie nieuwe leden voor de Klachtencommissie benoemd, te weten dhr. G.A. Roodenrijs BTr, mw. Dr. N. Doornbos en dhr. Drs. S.J.A.M. van der Langenberg.

 

Verslag

Het verslag is toegezonden aan de minister van Justitie en Veiligheid en is via deze nieuwsbrief en op www.bureauwbtv.nl te lezen door opdrachtgevers met een afnameplicht en overige geïnteresseerden. Hier vindt u het volledige jaarverslag.