KTV Toetsing biedt tolktoets West-Armeens en vertaaltoetsen Arabisch (standaard) en Portugees aan

KTV Toetsing (onderdeel van KTV Kennisnet) heeft een nieuwe tolktoets en vier nieuwe vertaaltoetsen ontwikkeld, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) voor de betreffende talencombinatie of vertaalrichting.

KTV Toetsing heeft zich recent gemeld met een opzet voor een tolktoets:

  • Nederlands <-> West Armeens

en voor een opzet voor vertaaltoetsen:

  • Arabisch (standaard) -> Nederlands
  • Nederlands -> Arabisch (standaard)
  • Portugees -> Nederlands
  • Nederlands -> Portugees

Wij hebben de opzet voor deze toetsen beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.
 

Inschrijving in het Rbtv

Indien u een van bovenstaande toetsen met goed gevolg afrondt, kunt u voor deze talencombinatie of vertaalrichting(en) in het Rbtv worden ingeschreven. U moet dan wel via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen en een Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een pasfoto uploaden om uw verzoek compleet te maken.


Inschrijven voor de tolktoets

Wilt u deelnemen aan een tolktoets? Schrijf u dan in via de website van KTV Kennisnet. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de toets.


Meer informatie

Via onze e-nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Toetsing in andere talen en toetsen bij andere instellingen.

Hier vindt u een overzicht van alle tolk- en vertaaltoetsen die worden aangeboden door de verschillende instanties.