KTV Toetsing biedt tolktoetsen Turks, Egyptisch, Somali en Pools aan

KTV Toetsing (onderdeel van KTV Kennisnet) heeft nieuwe tolktoetsen ontwikkeld, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) voor de betreffende talencombinatie.

KTV Toetsing heeft zich recent gemeld met een opzet voor tolktoetsen:

  • Nederlands <-> Turks
  • Nederlands <-> Arabisch (Egyptisch)
  • Nederlands <-> Somali
  • Nederlands <-> Pools

Wij hebben de opzet voor deze toetsen beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden. 


Inschrijving in het Rbtv

Indien u een van bovenstaande toetsen met goed gevolg afrondt, kunt u voor deze talencombinatie in het Rbtv worden ingeschreven. U moet dan wel via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen en een Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een pasfoto uploaden om uw verzoek compleet te maken.


Inschrijven voor de tolktoets

Wilt u deelnemen aan een tolktoets? Schrijf u dan in via de website van KTV Kennisnet. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de toets.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Toetsing in andere talen of toetsen bij andere instellingen.