KTV Toetsing biedt vertaaltoetsen Nederlands - Farsi en Farsi - Nederlands aan

KTV Toetsing (onderdeel van KTV Kennisnet) heeft nieuwe vertaaltoetsen ontwikkeld, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) voor de betreffende vertaalrichting(en).

KTV Toetsing heeft zich recent gemeld met een opzet voor een vertaaltoets:

  • Nederlands -> Farsi
  • Farsi -> Nederlands.

Wij hebben de opzet voor deze toetsen beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.


Inschrijving in het Rbtv

Indien u een van bovenstaande toetsen met goed gevolg afrondt, kunt u voor deze vertaalrichting(en) in het Rbtv worden ingeschreven. U moet dan wel via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen en een Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een pasfoto uploaden om uw verzoek compleet te maken.


Inschrijven voor de tolktoets

Wilt u deelnemen aan de vertaaltoets(en)? Schrijf u dan in via de website van KTV Kennisnet. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname.


Meer informatie

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Toetsing in andere talen of toetsen bij andere instellingen.
Hier vindt u een overzicht van alle tolk- en vertaaltoetsen die worden aangeboden door de diverse instanties.