Nieuwsoverzicht 2018

Hier vindt u relevante artikelen die gepubliceerd zijn in 2018. Dit zijn ook nieuwsberichten uit in 2018 verzonden nieuwsbrieven.
 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 18 december 2018

Verleng uw inschrijving op tijd!

Universiteit van Amsterdam biedt ook in 2019 weer vertaaltoetsen aan

Bereikbaarheid rond de feestdagen

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 28 november 2018

Mijn Wbtv en Wbtv-site door onderhoud niet beschikbaar op 7, 8 en 9 december

Vacature Commissie beëdigde tolken en vertalers

‘Jan Hoogland Training en Advies’ aangewezen als taaltoetsdeskundige

Nevero toegevoegd aan lijst met erkende PE-aanbieders

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 23 oktober 2018

Geef uw mening via ons klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteitsinstituut verwelkomt nieuwe leden

LOI toegevoegd aan lijst met erkende PE-aanbieders

KTV Toetsing biedt vertaaltoetsen Nederlands -> Duits en Duits-> Nederlands aan

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 30 augustus 2018

Bereid u vast voor op het nieuwe register

Collegiale toetsing voor IND-tolken

KTV Kennisnet biedt nieuwe tolk- en vertaaltoetsen aan

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 31 mei 2018

Patriz Lazzeri nieuw gezicht van Bureau Wbtv

Digitaal aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag mogelijk

Ontwikkelingen Kwaliteitsinstituut Wbtv

Vacature tolk-vertaler Kwaliteitsinstituut Wbtv

Jaarverslag Klachtencommissie Wbtv 2017

Jaarverslag Commissie btv 2017

Radboud in’to Languages en Wageningen in’to Languages erkend als PE-aanbieder

 

Nieuwsbrief voor afnemers, 31 mei 2018

Koerdisch Kermandji (Turkije) en Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) vervangen Koerdisch (Kermandji) en Koerdisch (Bahdini)

Patriz Lazzeri nieuw gezicht van Bureau Wbtv

Ontwikkelingen Kwaliteitsinstituut Wbtv

Jaarverslag Klachtencommissie Wbtv 2017

Jaarverslag Commissie btv 2017

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 5 april 2018

Terugblik op het Tolk- en vertaalcongres

Binnenkort digitaal aanvragen Verklaring omtrent het gedrag mogelijk

KTV Toetsing biedt vertaaltoetsen Nederlands -> Farsi en Farsi -> Nederlands aan

Lustrumviering Onderzoeksgroep Tolkwetenschap KU Leuven 


Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 22 februari 2018

Hof van Justitie van de EU zoekt freelance vertalers

Komt u ook naar het Tolk- en vertaalcongres op 9 en 10 maart?

KTV Toetsing biedt tolktoets West-Armeens en vertaaltoetsen Arabisch (standaard) en Portugees aan

Den Brave Consultancy erkend als PE-aanbieder

Bureau Wbtv voert audits uit bij erkende opleidingen

 

Nieuwsbrief voor tolken en vertalers, 25 januari 2018

Rechtspraak introduceert feedbackformulier voor tolken en vertalers

Vacature tolk-/vertaallid Kwaliteitsinstituut Wet beëdigde tolken en vertalers

KTV Toetsing biedt tolktoetsen Turks, Egyptisch, Somali en Pools aan

Koerdisch Instituut biedt opnieuw tolkexamens aan

 

Nieuwsbriefspecial verlenging, januari 2018

Verleng uw inschrijving op tijd!

Voorwaarden voor verlenging van uw inschrijving 

Voorwaarden voor verlenging van uw specialisatie 

Een verzoek tot verlenging indienen 

Informatie over de verlengingsprocedure