Patriz Lazzeri nieuw gezicht van Bureau Wbtv

Per 1 mei 2018 is mr. Patriz Lazzeri benoemd als teamleider van Bureau Wbtv. Vanuit die rol is hij het aanspreekpunt voor opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties, afnemers van en bemiddelaars in tolk- en vertaaldiensten, het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ketenpartners. Binnenkort neemt hij contact op met de gesprekspartners om persoonlijk kennis te maken en in een open gesprek te praten over wat de organisaties voor elkaar kunnen betekenen.


Veel veranderingen en extra werk op komst

De komende tijd komen er veel veranderingen op Bureau Wbtv af, onder andere door de implementatie van een nieuw klantsysteem. Patriz: “Hierdoor zullen, naast het reguliere werk dat gewoon door moet gaan, extra inspanningen geleverd moeten worden. Ik zal me inzetten om dit in goede banen te leiden en om mijn team op een prettige manier ook mee te laten bewegen met andere veranderingen in onze dagelijkse werkzaamheden.”

Verbinding en samenwerking zoeken

Bureau Wbtv is ook bezig met het voorbereiden van een klanttevredenheidsonderzoek en het formuleren van zijn ambities voor de komende periode. Om de doelen te bereiken, is draagvlak bij de stakeholders uit de uitvoeringspraktijk noodzakelijk. Daarom zoekt Patriz de verbinding en samenwerking op met andere organisaties. “Ik ben ervan overtuigd dat de verbinding met relevante organisaties buiten de Raad een beginsel is om een goede samenwerking in de keten te bevorderen. En dat is onmisbaar voor een goede, efficiënte en effectieve dienstverlening aan de burger.”

 

Netwerken

Naast het uitdragen van de visie van Bureau Wbtv en het in goede banen leiden van de komende veranderingen, vindt Patriz netwerken belangrijk. Als gezicht van de afdeling zal hij dan ook regelmatig naar buiten treden. Door aanwezig te zijn op voor Bureau Wbtv relevante gremia, blijft hij op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en weet hij wat er speelt in de branche. Netwerken biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en wensen, behoeften en eventuele knelpunten uit het werkveld te achterhalen. Grote kans dus dat u tijdens een volgende bijeenkomst Patriz treft.

 

Achtergrond

Patriz startte zijn loopbaan als advocaat en maakte vrij snel een overstap naar de publieke sector. Hij heeft jaren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt als staf- en beleidsmedewerker en de laatste tien jaren bij de IND als projectleider. Zijn projecten hadden allemaal één gemeenschappelijke deler: de mens centraal.