Rechtspraak introduceert feedbackformulier voor tolken en vertalers

De Rechtspraak biedt sinds kort een feedbackformulier voor tolken en vertalers aan op www.rechtspraak.nl. Met dit formulier wordt aan u de gelegenheid geboden ervaringen die u heeft opgedaan bij het tolken en vertalen in een strafrechtelijke procedure te delen met de Rechtspraak. Ook kunt u met dit formulier feedback geven op de Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak.

Als een slachtoffer of verdachte de Nederlandse taal niet spreekt, heeft hij het recht om te worden bijgestaan door een tolk. Ook kunnen zij verzoeken doen om vertaling van essentiƫle stukken. Dit recht volgt uit zowel nationale als Europese wet- en regelgeving.
 

Onmisbare rol

Tolken en vertalers spelen dus een onmisbare rol bij een eerlijk (straf)proces. De kwaliteit van tolken en vertalers en hun diensten is van groot belang voor een goed verloop van een procedure. Een foute vertaling of vertolking kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de rechtsgang of voor een persoon.
 

Houvast

Van een tolk of vertaler wordt daarom voor, tijdens en na het verrichten van een dienst veel verwacht op het terrein van verantwoordelijkheid, deskundigheid, objectiviteit en professionaliteit. Andersom moeten tolken en vertalers erop kunnen vertrouwen dat zij hun werkzaamheden naar behoren kunnen verrichten.

De Gedragscode Wet beƫdigde tolken en vertalers en de Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak bieden houvast. Met de best practice wordt beoogd de rechter, de tolk/vertaler en alle andere betrokkenen bij het strafproces handvatten te bieden voor de vertolking en vertaling voorafgaand aan, tijdens en na de terechtzitting.
 

Deel uw ervaringen

De Rechtspraak heeft een feedbackformulier voor tolken en vertalers ontwikkeld en beschikbaar gesteld via www.rechtspraak.nl. Met dit feedbackformulier wordt u de gelegenheid geboden positieve en negatieve ervaringen die u heeft opgedaan bij het tolken en vertalen in een strafrechtelijke procedure te delen met de Rechtspraak.
 

Feedback Best practice

Ook kunt u met het formulier feedback geven op de Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak. Uw feedback kan bijdragen aan verdere verbetering van de Best practice. Uw feedback wordt door de Rechtspraak vertrouwelijk behandeld.