Terugblik op het Tolk- en vertaalcongres

Op 9 en 10 maart vond het tolk- en vertaalcongres plaats in het Chassé Theater in Breda. Het thema van dit congres was ‘The Language Industry 4.0: Embracing the future?’. Op dit congres was ook een delegatie vanuit het programma Tolken in de Toekomst aanwezig om kennis te maken en het gesprek te voeren met aanwezigen tolken, vertalers en intermediairs.


Vanuit het programma Tolken in de Toekomst werden twee presentaties verzorgd. In de presentatie van Edith Heijting (programmadirecteur) werd de stand van zaken van het programma geschetst.


Veel vragen

Vanuit de zaal kwamen veel vragen. Het vernieuwde Rbtv roept vooral de vraag op hoe een gedifferentieerd register er precies uit zal zien. En ook over de prijsstelling en de inzet van intermediairs bestaan veel vragen. Er is vooral behoefte aan de concretisering van de plannen. Als reactie op vragen hierover gaf Edith Heijting aan dat de komende tijd afgewogen keuzes gemaakt zullen moeten worden, voordat die concretisering plaats kan vinden. Deze afwegingen zorgen er uiteindelijk voor dat er een solide basis voor de nieuwe systematiek gelegd wordt. Zij heeft er vertrouwen in dat binnen niet al te lange tijd wel antwoorden gegeven kunnen worden op de vragen die leven.


Automatische spraakherkenning

Susanne van der Kleij (programmasecretaris) verzorgde ook een presentatie over innovatiemogelijkheden die in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de kwaliteit van tolkdiensten. Zij ging met name in op automatische spraakherkenning ter ondersteuning van gesprekken met tolken. Automatische spraakherkenning zou ingezet kunnen worden tijdens een gesprek om de kans op miscommunicatie te verkleinen en achteraf om klachtafhandeling te verbeteren en voor toetsings- en opleidingsdoeleinden te gebruiken, voor zowel tolk als ambtenaar. Ook kan het een middel zijn om de kaders voor werken met tolken bij verschillende organisaties te verhelderen. In de geanimeerde discussie werden enkele haken en ogen benoemd die voor de korte termijn nog te verwachten zijn bij het inzetten van deze technologie, zoals de noodzaak om software te trainen op individuele sprekers.


Meer informatie

Alle presentaties van dit congres kun je downloaden op de website van het congres.