Vacature tolk-/vertaallid Kwaliteitsinstituut Wbtv

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. Ter ondersteuning van de uitvoeringspraktijk is het Kwaliteitsinstituut Wbtv ingesteld. De Raad is op zoek naar een nieuw tolk-/vertaallid voor het Kwaliteitsinstituut Wbtv.


Doel en taakstelling

Het Kwaliteitsinstituut Wbtv adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en/of de Raad gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wbtv. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over:

 • Toetsingscriteria voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv);
 • Gedragsregels voor beëdigde tolken en vertalers;
 • Eisen voor de verlenging van de inschrijving;
 • De rol van opdrachtgevers om de kwaliteit van tolken en vertalers te versterken;
 • Het ontwikkelen van aanvullende kwaliteitsinstrumenten;
 • Het monitoren van de werking van de Wbtv en het evalueren van beleid.

Samenstelling

Het Kwaliteitsinstituut Wbtv bestaat in elk geval uit:

 • vertegenwoordigers van de beroepsgroepen tolken en vertalers;
 • een of meer vertegenwoordigers van het tolk- en vertaalonderwijs;
 • een of meer vertegenwoordigers van de wetenschap;
 • deskundigen uit de sfeer van het straf- en vreemdelingenrecht;
 • vertegenwoordigers van een of meer andere domeinen waar tolken en vertalers actief zijn

De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

 

Profielschets

De Raad zoekt voor het Kwaliteitsinstituut Wbtv een tolk/vertaler die zich herkent in onderstaand profiel:

 • U bent (bij voorkeur fulltime) beroepsmatig actief in het beroepenveld van tolken én vertalen;
 • U heeft enige beleidsmatige ervaring en een visie op de kwaliteit van tolken en vertalen die boven uw eigen beroepspraktijk uitstijgt;
 • U heeft kennis van de Wbtv en voelt betrokkenheid bij het kwaliteitsaspect van beleid en bij de uitvoering van het beleid;
 • U bent kritisch, maar bereid om in gezamenlijkheid oplossingen voor vraagstukken te bedenken;
 • Actieve betrokkenheid als lid van een beroepsvereniging is een pré;
 • U bent bereid en in de gelegenheid vier à vijf keer per jaar in Utrecht/’s- Hertogenbosch een bijeenkomst bij te wonen.

Nota bene: voor de invulling van de vacature is een geschikte kandidaat beschikbaar.

 

Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding in overeenstemming met het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en voor reis- en verblijfkosten in overeenstemming met het Reisbesluit binnenland.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Wbtv en het Kwaliteitsinstituut is te vinden op www.bureauwbtv.nl.  

Voor meer informatie over het lidmaatschap van het Kwaliteitsinstituut kunt u contact opnemen met de heer Han von den Hoff via 088 - 787 1700.

 

Solliciteren

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan sollicitatieswbtv@rvr.org. De sluitingstermijn voor sollicitaties (per e-mail of post) is vrijdag 29 juni 2018.

 

Contactgegevens

Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Wbtv
Postbus 2349
5202 CH ‘s-Hertogenbosch


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.