Voorwaarden voor verlenging van uw inschrijving

Een inschrijving in het Rbtv is vijf jaar geldig en kan daarna onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Wij verlengen uw inschrijving alleen als u daarom vraagt en als u aan de voorwaarden voldoet. Doet u niets, dan vervalt uw inschrijving automatisch.

Aan verlenging van een inschrijving zijn de volgende drie voorwaarden verbonden:

  1. U heeft ten minste 80 PE-punten geregistreerd via ‘Mijn Wbtv’;
  2. U heeft een Verklaring omtrent het gedrag volgens screeningsprofiel 80 geüpload, die niet ouder is dan drie maanden;
  3. U heeft tien professionele werkopdrachten als tolk/vertaler uitgevoerd in de betreffende talencombinatie of vertaalrichting.

Hieronder lichten we deze voorwaarden nader toe.
 

1. Permanente educatie

Om uw inschrijving na vijf jaar te kunnen verlengen moet u permanente educatie (PE) volgen. Vereist is dat u per talencombinatie en/of vertaalrichting waarop uw verzoek tot verlenging betrekking heeft, ten minste 80 PE-punten heeft geregistreerd via ‘Mijn Wbtv’. Voor meer informatie over PE verwijzen wij u naar de pagina op onze website over PE.

Op uw persoonlijke pagina kunt u precies zien hoeveel PE-punten u al heeft geregistreerd. Heeft u nog geen PE-punten geregistreerd in ‘Mijn Wbtv’? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk.
Voor hulp bij het registreren van uw PE-punten in 'Mijn Wbtv' verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding of de instructievideo op onze website.
 

2. Verklaring omtrent het gedrag

Voor de verlenging van uw inschrijving is vereist dat u een Verklaring omtrent het gedrag (Vog) volgens screeningsprofiel 80 uploadt. Deze mag, op het moment dat u het verzoek indient, niet ouder zijn dan drie maanden. U moet de Vog aanvragen met het aanvraagformulier dat u vindt onder Formulieren.

Woont u in het buitenland? Dan moet u een integriteitsverklaring aanvragen in het land waarin u woont en de verklaring voorzien van een Nederlandse vertaling. Dit hoeft geen beëdigde vertaling te zijn.

Heeft u in de afgelopen vijf jaar in verschillende landen gewoond? Dan moet u per land een integriteitsverklaring aanleveren.
 

3. Tien professionele werkopdrachten
Gedurende uw inschrijving van vijf jaar moet u tien professionele tolkopdrachten hebben uitgevoerd in de betreffende talencombinatie, als het gaat om een inschrijving als tolk. Bent u ingeschreven als vertaler? Dan moet u tien professionele vertaalopdrachten hebben uitgevoerd in de betreffende vertaalrichting.

U hoeft geen bewijs van uw werkervaring te uploaden. Als u uw verzoek tot verlenging indient, geeft u daarmee automatisch aan dat u aan deze voorwaarde heeft voldaan. Wij kunnen u wel in het kader van een steekproef vragen om bewijsstukken aan te leveren.

Tip: zorgt u ervoor dat u de benodigde documenten van tevoren heeft verzameld, ingescand en op uw computer of laptop heeft opgeslagen. Dat maakt het eenvoudig om vanuit 'Mijn Wbtv' de gevraagde stukken te uploaden.