Voorwaarden voor verlenging van uw specialisatie

Heeft u een specialisatie bij uw inschrijving in het register? Dan moet u die op hetzelfde moment laten verlengen als uw inschrijving. Verlenging is mogelijk als u, tijdens de duur van uw specialisatievermelding, heeft voldaan aan uw PE-verplichting en als u de verplichte opdrachten heeft uitgevoerd. Hieronder worden de voorwaarden toegelicht. Een specialisatie kan pas worden verlengd als de bijbehorende inschrijving in het Rbtv ook is verlengd.

Permanente educatie
Voor de verlenging van een specialisatie is het vereist dat u jaarlijks gemiddeld minimaal vier PE-punten heeft behaald met scholingsactiviteiten die betrekking hebben op strafzaken. De vereiste PE-punten voor een specialisatie komen niet bovenop de 80 PE-punten die vereist zijn voor verlenging van uw inschrijving, maar mogen dus worden meegerekend voor de 80 PE-punten die vereist zijn voor verlenging van een inschrijving. Let op: activiteiten in de categorie ‘overig’ kunnen niet meetellen voor behoud van een specialisatie.

Vereiste werkervaring
Wilt u een specialisatievermelding laten verlengen? Dan moet u tijdens die specialisatievermelding:

  • 50 uren hebben getolkt op het gebied van de specialisatie, als het gaat om de specialisatie Tolk in strafzaken;
  • 25.000 woorden hebben vertaald op het gebied van de specialisatie, als het gaat om de specialisatie Vertaler in strafzaken.

In het geval van specialisatievermelding moet u wel bewijs van werkervaring uploaden via 'Mijn Wbtv'. U mag zelf een overzicht opstellen van uw werkervaring, bijvoorbeeld in Excel. Hierbij moet u in elk geval aangeven wie de opdrachtgever was, op welke datum u de opdracht heeft uitgevoerd, een globale omschrijving van de opdracht en om hoeveel uren of woorden het gaat. Uit het document moet blijken dat het om werkervaring als tolk of vertaler in strafzaken gaat. Een voorbeeld van zo’n overzicht vindt u hier. U kunt de werkervaring ook aantonen met urenstaten, referenties of verklaringen van uw werk- of opdrachtgevers.  

Dient u geen verzoek tot verlenging van uw specialisatie in?
Dan eindigt uw specialisatievermelding automatisch en bent u in het Rbtv niet meer vindbaar voor afnemers als tolk in strafzaken of vertaler in strafzaken. Meer informatie vindt u in het Besluit verlenging inschrijving Rbtv.