Houd uw gegevens actueel

Het is belangrijk dat uw gegevens actueel zijn. Actuele gegevens zorgen ervoor dat u vindbaar bent voor uw opdrachtgevers. Ook kunnen wij u dan beter informeren over nieuws en relevante ontwikkelingen. Zeker nu het programma Tolken in de Toekomst binnenkort geïmplementeerd wordt. Via Mijn Wbtv kunt u snel en eenvoudig uw gegevens controleren en aanpassen.


Bureau Wbtv verkrijgt en verwerkt veel persoonsgegevens van tolken en vertalers die ingeschreven (willen) staan in het Rbtv. Voor een juiste en snelle verwerking van deze aanvragen is het belangrijk dat de gegevens actueel en correct zijn. Zijn gegevens niet meer actueel? Dan kan een brief bijvoorbeeld bij een onjuist adres bezorgd worden. We vragen u daarom uw gegevens te checken en indien nodig aan te passen in Mijn Wbtv.
 

Wel of niet openbaar?

Ook kunt u in Mijn Wbtv informatie toevoegen, zoals voor welke opdrachtgevers u wilt werken en welke gegevens in het openbare register zichtbaar mogen zijn. Wilt u niet dat uw gegevens openbaar worden gemaakt? Dan kunt u dat ook via Mijn Wbtv aangeven. Opdrachtgevers met een afnameplicht hebben echter altijd toegang tot uw geregistreerde gegevens.


Privacy

Het actueel houden van uw persoonsgegevens is ook van belang in het kader van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en hebben respect voor uw privacy. Maar daarbij hebben wij ook uw hulp nodig.


Controleer uw gegevens

Wij raden u aan uw gegevens regelmatig te controleren, waar nodig aan te passen en de nog ontbrekende informatie aan te vullen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk via infowbtv@rvr.org of bel op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur naar tel. 088 - 7871920.