Rob de Nas nieuw Hoofd van Bureau Wbtv

Per 1 januari 2019 is Rob de Nas benoemd als Hoofd van Bureau Wbtv. Vanuit die rol is hij het aanspreekpunt voor opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties, afnemers en bemiddelaars, het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ketenpartners. Binnenkort neemt Rob contact op met de gesprekspartners om persoonlijk kennis te maken en in een open gesprek te praten over wat de organisaties voor elkaar kunnen betekenen.

 

Rob neemt op interimbasis de dagelijkse leiding van Bureau Wbtv over van Patriz Lazzeri, die sinds mei 2018 op proefbasis was gedetacheerd vanuit de IND. De Raad heeft onlangs besloten de samenwerking met Patriz niet voort te zetten.
 

Veel veranderingen en extra werk op komst

De komende tijd komen er veel veranderingen op Bureau Wbtv af. De agenda van Bureau Wbtv wordt dit jaar nadrukkelijk beïnvloed door het programma ‘Tolken in de Toekomst’, dat een aantal verbeteringen rond de inzet van tolken in het justitiedomein voorbereidt.

Rob vertelt: “Hierdoor moet het team, naast het reguliere werk dat gewoon doorgaat, extra inspanningen leveren. Ik zal me inzetten om de implementatie van het programma in goede banen te leiden. Daarnaast zal ik aandacht hebben voor de andere veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden, zoals verdere digitalisering en verbetering van onze processen. Uiteraard verlies ik hierbij de doelen van de Wbtv niet uit het oog.”

Verbinding en samenwerking zoeken

Bureau Wbtv heeft in 2018 zijn ambities voor de komende periode geformuleerd. “Deze ambities zien vooral op de implementatie van ‘Tolken in de Toekomst’, maar bijvoorbeeld ook op het doorvoeren van verbeteracties naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek dat we onlangs hebben gehouden. Om onze doelen te bereiken, is draagvlak bij de stakeholders uit de uitvoeringspraktijk noodzakelijk. Verbinding en samenwerking zoeken met andere organisaties is onmisbaar voor een efficiënte en effectieve dienstverlening.”, aldus Rob. Als Hoofd van de afdeling zal Rob regelmatig naar buiten treden. Grote kans dus dat u hem tijdens Wbtv-gerelateerde bijeenkomsten en overleggen treft.


Achtergrond

Voordat Rob in 2013 bij de Raad voor Rechtsbijstand ging werken als programma-, project- en interimmanager, was hij projectmanager bij de Dienstverleningsorganisatie van het Openbaar Ministerie (DVOM).
Rob vertelt: “Ik ken de Wbtv vanuit mijn verleden bij het OM. Ik heb daar destijds een project gedraaid om de inzet van tolken en vertalers landelijk te structureren en coördineren.” Hij vervolgt enthousiast: “Ik zie deze nieuwe functie als een uitdaging en heb er zin in om samen met het team de komende veranderingen te realiseren!”