Klachtencommissie Wbtv maakt haar adviezen toegankelijker

Op onze website vindt u sinds kort een klachtenanalyse. De analyse laat zien hoe de Klachtencommissie Wbtv in het verleden heeft geadviseerd over klachten met betrekking tot gedragingen van tolken en vertalers. Adviezen van deze commissie zijn daardoor toegankelijker voor tolken, vertalers, afnemers en andere belanghebbenden.

De Wbtv biedt een ieder de mogelijkheid om bij Bureau Wbtv een klacht in te dienen over gedragingen van beëdigde tolken en vertalers. In 2009 is een onafhankelijke Klachtencommissie ingesteld die Bureau Wbtv over de afdoening van deze klachten adviseert. U kunt de (geanonimiseerde) adviezen van de Klachtencommissie hier raadplegen.

Klachtenanalyse
Om de adviezen op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk en doorzoekbaar te maken, heeft de commissie de klachten die zij tot nu toe heeft behandeld aan een analyse onderworpen. De resultaten daarvan zijn in een Excelbestand verzameld en gestructureerd onder elkaar gezet. Met behulp van het bestand kunnen adviezen worden gezocht en gesorteerd op onder meer bepalingen uit de Gedragscode Wbtv en de Gedragscode IND. Wij hebben de klachtenanalyse op onze website gepubliceerd. U kunt de analyse ook raadplegen via deze link:
Klachtenanalyse 2009 t/m 2016.

Het doel van de analyse
Het doel van de analyse is tweeledig. Ten eerste geeft deze houvast aan de commissie. De analyse draagt in zoverre bij aan de continuïteit en rechtszekerheid. Ten tweede biedt de analyse mogelijkheden om adviezen van de commissie toegankelijker te maken voor tolken, vertalers en afnemers. Daar hecht de Klachtencommissie belang aan. Uit haar adviezen volgt namelijk welke concrete gedragingen (naar haar oordeel) wel en welke niet in overeenstemming zijn met de (enigszins abstracte) gedragscodes. Met andere woorden: de adviezen bieden tolken, vertalers en afnemers meer duidelijkheid over het gedrag en handelen dat van een tolk of vertaler mag worden verwacht. Zij geven bovendien de partijen in toekomstige klachtprocedures houvast.

Het gebruik van de analyse
De klachten zijn in het Excelbestand gesplitst naar de afzonderlijke klachtonderdelen. Door voor een regel op de + te klikken kunt u alle onderdelen van een bepaalde klacht zien. Bovenaan iedere kolom kunt u ook filteren op onderwerp. Vanuit het Excelbestand kunt u rechtstreeks de volledige teksten van de onderliggende adviezen benaderen.

Het vervolg
Bureau Wbtv streeft ernaar samen met de Klachtencommissie Wbtv dit jaar de verzamelde gegevens nader analyseren om tendensen en bijzondere aandachtspunten te signaleren.

Heeft u zelf een klacht?
Kijk dan op onze website onder ‘Klachten’ om te zien wat u kunt doen. Wilt u met ons overleggen over een bepaald voorval? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur op 088 - 787 19 20. U kunt ook een e-mail sturen naar klachtenwbtv@rvr.org.