‘Jan Hoogland Training en Advies’ aangewezen als taaltoetsdeskundige

‘Jan Hoogland Training en Advies’ is onlangs aangewezen als deskundige voor het afnemen van taaltoetsen Arabisch (Standaard), Arabisch (Marokkaans), Arabisch (Tunesisch) en Arabisch (Syrisch-Libanees).

Voor inschrijving in het Rbtv moeten tolken en vertalers onder andere aantonen dat zij de (toetsbare) taal of talen op C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheersen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een taaltoets van een aangewezen deskundige succesvol af te leggen. Bureau Wbtv kan op verzoek deskundigen aanwijzen die taaltoetsen kunnen afnemen.


Aanwijzing op basis van toetskader

Wij wijzen de deskundige aan als wij hebben vastgesteld dat de taaltoets voldoet aan de voorwaarden uit het Taaltoetskader. Hierin staan voorwaarden over onder andere de duur, de wijze van toetsen, het niveau, het toetsmateriaal en de examinatoren. Met een certificaat waaruit blijkt dat u de taaltoets succesvol heeft afgelegd, kunt u aantonen dat u de betreffende taal op het vereiste niveau beheerst.


Aangewezen deskundigen

‘Jan Hoogland Training en Advies’ is toegevoegd aan de lijst met deskundigen voor het afnemen van taaltoetsen Arabisch (Standaard), Arabisch (Marokkaans), Arabisch (Tunesisch) en Arabisch (Syrisch-Libanees).

Klik hier voor een overzicht van alle aangewezen deskundigen


Een certificaat volstaat

Bent u geslaagd voor de taaltoets van een aangewezen deskundige? Dan hoeft u voor het aantonen van de taalbeheersing alleen het certificaat te uploaden bij uw verzoek tot inschrijving. U hoeft dus geen informatie mee te sturen over de duur van de toets, de wijze van toetsen, het toetsmateriaal, enzovoort.